Skolas muzejs

      Skolas muzejs ir viena no papildizglītības formām, jo muzejstundām un citām aktivitātēm ir audzinoša un tikumiska vērtība.

      Muzejs savā darbībāveicina skolēnu pilsonisko atbildību, patriotisma jūtas, paplašina redzesloku, vienojot dažādas paaudzes.

      Muzejs ir skolas vizītkarte, kas atspoguļo pagātni, vēlmi saglabāt un attīstīt labākās tradīcijas. 

Skolas muzejs veido absolventu un skolotāju vienotības sajūtu, kā arī piederību dzimtajai skolai.

      Skolas muzeja izveidē un darbībā nopietnu ieguldījumu devuši muzeja vadītāji: vēstures skolotājs Arnis Balodis un latviešu valodas skolotāja Ināra Bahmane.

      Muzeja fonda materiālu papildināšanā gaidām atsaucību no ikviena, kuram ir informācija vai materiāli.

Muzeja vadītāja Laima Balode